Јавни увид у ПДР „Осојница“

Обавештава се заинтересована јавност да је Скупштина општине Гаџин Хан донела Одлуку о изради Плана детаљне регулације уставе на Кутинској реци на месту званом“Осојница“(у даљем тексту: План) која је објављена у „Службеном листу Града Ниша“ број :46/2013.
Излагање нацрта Плана на јавни увид одржаће се у трајању од 30 дана, од 13.02.2017.год. до 16.03.2017.године.

Потребну документацију можете преузети на следећем линку Нацрт ПДР „Осојница“