ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКТА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА КОЈА ДЕЛУЈУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ГАЏИН ХАН ЗА 2019. ГОДИНУ

Расписује се КОНКУРС за доделу буџетских средстава за финансирање и суфинансирање програма и пројекта удружења која делују на територији општине Гаџин Хан за 2019. годину.
На  основу  овог  конкурса расподелиће се 2.800.000,00 динара, планираних за ове намене у буџету за 2019. годину.
Средства ће бити расподељена за удружења грађана, која делују у области:

-Социо-хуманитарног рада (укључујући удружења пензионера), у укупном Износу од 550.000,00 динара;

-Пољопривреде (укључујући удружења ловаца, риболоваца, кинолога), у укупном Износу од 950.000,00 динара;

-Привреде , у укупном Износу од 150.000,00 динара;

-Културе и неговања традиције и обичаја, у укупном Износу од 950.000,00динара;

-Заштите животне средине, у укупном Износу од 200.000,00динара; Износ одобрених средстава може бити мањи од износа тражених средстава. Општина Гаџин Хан нема обавезу да потроши сва расположива средства за ову намену, а финансираће само квалитетне пројекте који испуњавају дефинисане критеријуме.

Комплетан јавни оглас можете преузети на следећем линку ЈАВНИ ОГЛАС

Правилник удружења можете преузети на следећем линку ПРАВИЛНИК УДРУЖЕЊА

instagram follower kaufen