Почетак израде Локалног акционог плана за запошљавање

Општинско веће општине Гаџин Хан је на својој десетој седници, одржаној дана 02.12.2020. године, донело Решење о формирању Радне групе за израду Локалног акционог плана за запошљавање и приступању израде Локалног акционог плана за запошљавање.

Задатак Радне групе је да прикупи све важне информације у вези израде ЛАПЗ и изради Нацрт ЛАПЗ.
Задатак Радне групе је и креирање таквих програма/мера активне политике запошљавања којима се на најбољи могући начин може утицати на повећање запослености у „локалу“.

Решење о формирању радне групе