Заказана 13. седница Скупштине општине Гаџин Хан

За петак 26.новембар 2021.године, са почетком у 10 часова у Народној библиотеци „Бранко Миљковић „Гаџин Хан заказана је тринаеста седница Скупштине општине Гаџин Хан

Д н е в н и  р е д:

1.Разматрање и доношење Одлуке о другом ребалансу буџета општине Гаџин Хан за 2021.годину;

2.Разматрање и доношење Одлуке о буџету општине Гаџин Хан за 2022.годину;

3.Разматрање и доношење Одлуке о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2022.годину на територији општине Гаџин Хан;

4.Разматрање и доношење Одлуке о висини стопе на имовину;

5.Разматрање и доношење Одлуке о коефицијентима за утврђивање пореза на имовину обвезника који воде пословне књиге;

6.Разматрање и доношење Одлуке о висини стопе амортизације за утврђивање пореза на имовину;

7.Разматрање и доношење Одлуке о јавним расправама;

8.Разматрање и доношење Одлуке о поступању по притужбама на рад органа и служби општине Гаџин Хан;

9.Разматрање и доношење Одлуке о пријављивању и управљању приватним интересима јавних функционера у поступку доношења општих аката;

10.Разматрање и доношење Одлуке о допунама Одлуке о правима и услугама у социјалној заштити општине Гаџин Хан;

11.Разматрање и доношење Одлуке о изменама и допунама Одлуке о образовању штаба за ванредне ситуације за територију општине Гаџин Хан;

12.Разматрање и доношење Одлуке о изради измена и допуна Плана детаљне регулације радне зоне Север у Гаџином Хану;

13.Разматрање и доношење Решења  о усвајању  Извештаја о извршењу Одлуке о буџету општине Гаџин Хан за период  јануар-септембар 2021.године;

14.Разматрање и доношење Решења о давању сагласности  на Одлуку о усвајању Извештаја о раду – о степену усклађености планираних и реализованих активности  из програма пословања за период од  01.01.2021-30.09.2021.године ЈП „Дирекција за изградњу и комуналне делатности “општине Гаџин Хан;

15.Разматрање и доношење Решења о давању сагласности  на Одлуку о цени бетонских пропуста ЈП „Дирекција за изградњу и комуналне делатности“општине Гаџин Хан;

16.Разматрање и доношење Решења о давању сагласности  на Одлуку о цени електроматеријала ЈП „Дирекција за изградњу и комуналне делатности“општине Гаџин Хан;

17.Разматрање и доношење Решења на трећу измену Програма пословања ЈП „Дирекција за изградњу и комуналне делатности“општине Гаџин Хан за 2021.годину;

18.Разматрање и доношење Решења на трећу измену Програма одржавања улица и путева-летње одржавање локалних путева ЈП „Дирекција за изградњу и комуналне делатности“општине Гаџин Хан за 2021.годину;

19.Разматрање и доношење Решења на прву измену Програма одржавања чистоће на јавним површинама и управљање комуналним отпадом – сакупљање и одвожење отпада ЈП „Дирекција за изградњу и комуналне делатности“општине Гаџин Хан за 2021.годину;

20.Разматрање и доношење Решења на прву измену посебног Програма коришћења буџетске помоћи-субвенција капитална инвестиција-повезивање и одржавање сеоских водовода ЈП „Дирекција за изградњу и комуналне делатности“општине Гаџин Хан за 2021.годину;

21.Разматрање и доношење Решења на Програм коришћења буџетске помоћи-субвенција капитална инвестиција- опрема ЈП „Дирекција за изградњу и комуналне делатности“општине Гаџин Хан за 2021.годину;

22. Одборничка питања и иницијативе.

                                                                                                 ПРЕДСЕДНИК

                                                                                                Марија Цветковић