Почетак израде Локалног акционог плана за запошљавање

Општинско веће општине Гаџин Хан је на својој седници, одржаној дана 23.01.2023. године, је донело Одлуку о приступању израде Локалног акционог плана за запошљавање.

            Овај стратешки документ ће израђивати већ формирана Радна група, чији је задатак да прикупи све важне информације у вези израде ЛАПЗ и изради Нацрт ЛАПЗ. Задатак Радне групе је и креирање таквих програма/мера активне политике запошљавања којима се на најбољи могући начин може утицати на повећање запослености у „локалу“.