Јавни увид нацрта планова детаљне регулације

Обавештава се заинтересована јавност да је Скупштина општине Гаџин Хан донела Одлуке о изради Планова детаљне регулације радне зоне“Топоница у Заплањској Топоници и радне зоне „Југ“ у Гаџином Хану(у даљем тексту: Планови) које су објављене у „Службеном листу Града Ниша“ број :81/2015.
Излагање нацрта Планова на јавни увид одржаће се у трајању од 30 дана, од 9.11.2016.год. до 9.12.2016.године.
Нацрте планова мозете преузети на следећем линку :

https://gadzinhan.rs/vazni-linkovi/prostorno-planska-dokumentacija/