Општинско Веће образовало жалбену комисију

На основу чл.178 Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“ бр 21/2016), Општинско веће општине Гаџин Хан је на 15. седници одржаној 25.11.2016.год., образовало Жалбену комисију у саставу:

1.Љиљана Стаменковић , дипл.правник-председник

2.Тања Ђорђевић, трговински техничар-члан

3.Милош Митић, дипл.правник- члан

 

Начелник Општинске управе

Љиљана Петровић