Јавни позив услуга у социјалној заштити

На основу Закона о социјалној заштити („Сл.гласник РС Србије“ бр.24/2011) и Уговора о наменским трансферима у социјалној заштити) бр. 400-144/17-I od 15.03.2017. године, Општинско веће општине Гаџин Хан упутило је јавни позив за подношење понуда за пружање услуга у области социјалне заштите на територији општине Гаџин Хан.

Текст јавног позива можете преузети на следећем линку. Јавни позив