Јавна лицитација за давање у закуп пољопривредног земљишта у Општини Гаџин Хан

Председник општине Гаџин Хан је 3. октобра 2017. године донео Одлуку о расписивању јавног огласа за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Гаџин Хан.

Оглас за јавну лицитацију можете преузети на следећем линку Јавни оглас