Интерни конкурс Општинске управе општине Гаџин Хан

Ради попуне упражњених радних места једног чувара и два биротехничара, Општинска управа општине Гаџин Хан расписује интерни конкурс на који могу да конкуришу сви заинтересовани запослени у органима општине Гаџин Хан, јавним службама, јавним предузећима, правним лицима основаним од тих предузећа, привредним друштвима и другим организацијама која у систему општине имају обавезу пријављивања података о запосленима у Регистар, односно запослени чије се плате, зараде финансирају из буџета општине.

Текст конкурса можете преузети на следећем линку Интерни конкурс