Уручен сертификат о акредитацији Дома здравља Гаџин Хан

Дом здравља „Гаџин Хан” је наставио  тренд континуираног унапређења квалитета рада и ефикасности  у пружању услуга,  што је као резултат донело успешну реакредитацију Дома здравља на период од три године, од јануара 2018. до јануара 2021. године.

Сертификат о акредитацији је Дому здравља „Гаџин Хан“ доделио  24.01.2018. године представник Агенције за акредитацију здравствених установа Србије Владо Давковски у присуству вође Тима за спољашње оцењивање др Јадранке Бонић, председнице СО Гаџин Хан Марије Цветковић, других представника локалне самоуправе, управе и запослених Дома здравља.

Акредитоване су следеће области:  здравствена заштита одраслог становништва, здравствена заштита жена, здравствена заштита деце и школске деце, специјалистичко консултативна делатност, стоматолошка здравствена заштита, поливалентна патронажа, дијагностичка радиологија, лабораторијска дијагностика, животна средина, људски ресурси, управљање информацијама, руковођење и стандарди управљања.

Серитификат о акредитацији је потврда да Дом здравља „Гаџин Хан“ обезбеђује висок квалитет у пружању услуга, користећи расположиве ресурсе на најефикаснији могући начин, али је и подстицај за даље усавршавање и унапређење квалитета рада и безбедности пацијената и запослених.