ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНИХ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ ГАЏИН ХАН

Општинскa управa општине Гаџин Хан оглашавa интерни конкурс за попуњавање радних места у општинској управи општине Гаџин Хан.
Радна места која се попуњавају:

Биротехничар1 извршиоц
Кафекуварица1 извршиоц

Интерни конкурс можете презети на следећем линку ИНТЕРНИ КОНКУРС

facebook volgers kopen