Кућа Драгутина Матића у власништву општине Гаџин Хан

У уторак 10. јула 2018. године закључен је уговор са наследницима о поклону Општини Гаџин Хан објекта – куће покојног Драгутина Матића.

Уговор о поклону са општином Гаџин Хан потписали су наследници Зоран Матић, Слободанка Матић, Бобан Матић, Драган Матић и Живорад Матић из Нишке Бање као и Љиљана Митић из Ниша.
Овим уговором Општина Гаџин Хан је постала власник над објектом чиме су испуњени предуслови да се крене са израдом пројектне документације обнове Спомен куће најпознатијег Заплањца из Првог светског рата познатог као „ОКО СОКОЛОВО“.
Остали оставински поступци покојног Драгутина Матића су у току и надамо се да ће и они бити благовремено завршени.

 

twitter retweets kopen