Јавни позиви Комисије за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта

Комисија за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта расшписала је Јавни позив за доказивање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине гаџин хан за 2019. годину као и Јавни позив за остваривање права коришћења без плаћања накнаде пољопривредног земљишта у државној својини на територији  општине гаџин хан за 2019. годину.

Комплетан материјал можете преузети на следећим линковима

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ГАЏИН ХАН ЗА 2019. ГОДИНУ

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА КОРИШЋЕЊА БЕЗ ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ГАЏИН ХАН ЗА 2019. ГОДИНУ

twitter likes kopen