Побољшање услова живота рома и других маргинализованих група, превенција ирегуларних миграција и подстицање реинтеграције повратника у Србију

Општина Гаџин Хан потписала је уговор о сарадњи са Екуменском хуманитарном организацијиом из Новог Сада за спровођење пројекта „Побољшање услова живота рома и других маргинализованих група, превенција ирегуларних миграција и подстицање реинтеграције повратника у Србију„.
Учешће општине Гаџин Хан планирано одлуком о буџету у реализацији пројектних активности у периоду од 1. јуна до 31. децембра 2018. године је у укупном износу од три милиона динара.
Ова средсства намењена су директном улагању за успостављање санитарног минимума и побољшање услова становања – поправка кућа, прикључка на основну комуналну инфраструктуру, озакоњење, помоћ за добијање документације за извођење радова и доказивање власништва.
Екуменска хуманитарна организација у реализацији пројекта учествује са средствима у укупном износу од 3.530.000,00 динара.

Детаљне информације можете добити и на сајту Екуменске хуманитарне организације коме можете приступити путем следећих линкова

http://www.ehons.org/aktuelno/793-otvoreni-poziv-za-nabavku-gradevinskog-maerijala

http://www.ehons.org/aktuelno/792-otvoreni-poziv-za-nabavku-i-ugradnju-elektro-materijala

http://www.ehons.org/aktuelno/794-otvoreni-poziv-za-nabavku-i-ugradnju-vodoinstalaterskog-materijala-i-sanitarija

http://www.ehons.org/aktuelno/791-otvoreni-poziv-za-nabavku-i-distribuciju-seta-sitnog-alata

twitter volgers kopen