Јавни оглас за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини Гаџин Хан

На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту, Правилника о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини и члана1. Одлуке о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини председник општине Гаџин Хан је дана 30.07.2018. године донео Одлуку о расписивању Јавног огласа за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини Гаџин Хан.

Текст огласа можете преузети на следећем линку Оглас

youtube abonnees kopen