Јавни позив банкама заинтересованим за краткорочно кредитирање регистрованих пољопривредних газдинстава са територије Општине Гаџин Хан

На основу Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Гаџин Хан за 2018.годину, по прибављеној предходној сагласности Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде бр: 320-00-3337/2018-09 од 21.05.2018.године, начелник Општинске управе општине Гаџин Хан дана 08.10.2018. године расписује Јавни позив банкама заинтересованим за краткорочно кредитирање регистрованих пољопривредних газдинстава са територије Општине Гаџин Хан, уз учешће Општине Гаџин Хан у субвенционисању камате за набавку основних и обртних средстава.

Комплетан Јавни позив можете преузети на следећем линку јавни позив-коначно

facebook likes kaufen