ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ГАЗДИНСТАВА СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ ГАЏИН ХАН У ЦИЉУ ОДОБРЕЊА КРЕДИТА ЗА ОБРТНА СРЕДСТВА И ИНВЕСТИЦИЈЕ

На основу Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Гаџин Хан за 2018. годину, по прибављеној предходној сагласности Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде бр: 320-00-3337/2018-09 од 21.05.2018. године и Уговора о пословној сарадњи бр.420-572/18-I oд 02.11.2018.год. закљученог са ОТП Банком, начелник Општинске управе општине Гаџин Хан дана 19.11.2018.год.2018. године расписује ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ГАЗДИНСТАВА СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ ГАЏИН ХАН У ЦИЉУ ОДОБРЕЊА КРЕДИТА ЗА ОБРТНА СРЕДСТВА И ИНВЕСТИЦИЈЕ

Комплетан текст Јавног позива можете преузети на следећем линку Јавни позив

youtube abonnenten kaufen