Јавни конкурс Националне службе за запшошљавање и општине Гаџин Хан

Национална служба за запошљавање и општина Гаџин Хан расписали су :

Јавни конкурс за организовање спровођења јавних радова на којима се ангажују незапослена лица у 2019. години

Јавни позив незапосленима за доделу субвенције за самозапошљавање у 2019. години

Јавни позив за реализацију програма стручне праксе у 2019. години

Јавни позив послодавцима за доделу субвенције за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих на новоотвореним радним местима у 2019. годин

Комплетну документацију можете преузети са сајта Националне службе за запошљавање на следећем линку ПОЗИВ

buy windows 10 education