Јавни позиви комисије за израду предлога програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта

Комисија за израду предлога годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта објавила је Јавни позив за остваривање права коришћења без плаћања накнаде пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Гаџин Хан за 2020. годину и
Јавни позив за доказивање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине гаџин хан за 2020. годину

Текстове ових јавних позива мозете преузети на следећим линковима

Јавни позив за доказивање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине гаџин хан за 2020. годину

Јавни позив за остваривање права коришћења без плаћања накнаде пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Гаџин Хан за 2020. годину

buy office 2019 pro