Јавни позив за финансирање и суфинансирање посебних програма у области спорта на територији општине Гаџин Хан за 2019. годину

У складу са чланом 137. и 138. Закона о спорту („Сл.гласник РС“, 10/16), Правилника о одобравању и  финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у општини Гаџин Хан број 06-66-36/17-III, Правилника о категоризацији спортских организација број 06-66-37/17-III, члана 57. Статута општине Гаџин Хан („Службени гласник града Ниша“, број 63/08, 31/11 и 46/2012), члана 3. Одлуке о Општинском већу Општине Гаџин Хан („Службени лист града Ниша“, бр. 83/2012 и 79/2017), Општинско веће Општине Гаџин Хан на 13. (тринаестој) седници одржаној дана 15.07.2019. године, расписује Јавни позив за финансирање и суфинансирање посебних програма у области спорта на територији општине Гаџин Хан за 2019. годину

Комплетан јавни позив можете п’реузети на следећем линку
Јавни позив за финансирање и суфинансирање посебних програма у области спорта на територији општине Гаџин Хан за 2019. годину