ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНИХ МЕСТА У НАРОДНОЈ БИБЛИОТЕЦИ „БРАНКО МИЉКОВИЋ“ ГАЏИН ХАН

На основу члана 18. Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору (“Сл. гласник РС“, бр. 68/15 и 81/2016 – одлука УС и 95/18), чл. 3. Уредбе о интерном конкурсу (“Сл. гласник РС“, бр. 17/16) тачке 2. Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у општини Гаџин Хан за 2017. годину ( „Службени лист града Ниша“, број 53/2019), Народна библиотека „Бранко Миљковић“ Гаџин Хан оглашава интерни конкурс за попуњавање радних места у народној библиотеци „бранко миљковић“ Гаџин Хан

Комплетан текст јавног конкурса можете преузети на следећем линку КОНКУРС