Јавна расправа о нацрту Одлуке о изменама Статута општине Гаџин Хан

Јавна расправа о нацрту Одлуке о изменама Статута општине Гаџин Хан одржаће се од 17.септембра 2019.године до 07.октобра 2019.године и Општинско веће позива представнике надлежних органа јединице локалне самоуправе, академске стручне јавности, невладиног сектора као и друге заинтересоване стране и грађане да се упознају са текстом нацрта Одлуке о изменама Статута општине Гаџин Хан, коју је израдила  Скупштинска комисија за израду нацрта Одлуке о промени Статута, под бројем 06-110-609/19-III од 09.09.2019.године.
Предлози, сугестије и иницијативе достављају се Општинском већу општине Гаџин Хан, путем електронске поште на адресу info@gadzinhan.rs или на адресу Општинско веће, Милоша Обилића 42, 18240 Гаџин Хан.
У оквиру спровођења јавне расправе у сали Скупштине општине Гаџин Хан биће одржан округли сто 04.октобра 2019. године са почетком у 10.00 часова.
О току јавне расправе сачињава се извештај који садржи све предлоге и сугестије изнете у јавној расправи, као и ставове органа надлежног за припрему предлога аката о поднетим предлозима и сугестијама са образложењем разлога за њихово прихватање, односно не прихватање.
Овај јавни позив објављује се на интернет презентацији општине и на други погодан начин.
Саставни део овог јавног позива је нацрт Одлуке о изменама Статута општине Гаџин Хан, коју је израдила Комисија за израду нацрта Одлуке о промени Статута, под бројем 06-110-609/19-III од 09.09.2019.године.

Нацрт Одлуке о изменама Статута Општине Гаџин Хан можете преузети на следећем линку ОДЛУКА