Иницијатива за израду Стратегије за унапређење положаја избеглих, интерно,,расељених лица и повратника по уговорима о реадмисији у општини Гаџин Хан

Регионална развојна агенција ЈУГ је поднела ИНИЦИЈАТИВУ за израду Стратегије за унапређење положаја избеглих, интерно расељених лица и повратника по уговорима о реадмисији у општини Гаџин Хан за период 2019 – 2024. године као документ јавне политике, а у складу са Законом о планском систему Републике Србије („Сл. гласник РС“, бр. 30/2018).

Текст иницијативе можете преузети на следећем линку ИНИЦИЈАТИВА