Обавештење о сечи растиња

Обавештавају се грађани општине Гаџин Хан да ће Друштво Јадран доо Београд у име ЈП електропривреда Србије у периоду од 21.11.2019.године до 21.01.2019. године, ВРШИТИ СЕЧУ РАСТИЊА у коридору дистрибутивне нисконапонске мреже далековода и мреже 10 КВ, 20 КВ и 35 КВ.

Сходно наведеном, обавештавамо председнике Месних заједница насељених места у општини Гасџин Хан да предузму потребне активности како би власници парцела на којима ће сечење бити извршено, могли да преузму посечена стабла и дрвну масу, најкасније у року од 15 дана од извршеног сечења.

Начелник Општинске управе
Гаџин Хан
Љиљана Петровић