Одржана јавна расправа о нацрту Стратегија

У  складу са законском обавезом и јавним позивом од 28. јануара 2020. године, у сали Скупштине општине Гаџин Хан, дана 03.02.2020. године одржана је јавна расправа о нацрту Стратегије за младе општине Гаџин Хан за период 2019-2024. године у 12:00 часова, јавна расправа о нацрту Стратегије за развој МСПП (малих и средњих предузећа и предузетника) oпштине Гаџин Хан за период 2019-2024. године у 13:00 часова и јавна расправа о нацрту Стратегије за унапређење положаја избеглих, интерно расељених лица и повратника по Споразуму о реадмисији општине Гаџин Хан за период 2019-2024. године у 14:00 часова.

На јавној расправи су учествовали грађани са територије општине Гаџин Хан, запослени у ОУ Гаџин Хан као и чланови Радних група који су учествовали у изради ових Стратегија.

Јавну pасправу је водила Наташа Андрејевић запослена у Регионалној развојној агенцији – ЈУГ, Сектор за развој локалних самоуправа.