У општини Гаџин Хан Штаб за ванредне ситуације донео рестриктивније мере заштите

На основу члана 11. Одлуке о организацији и функционисању цивилне заштите на територији општине Гаџин Хан бр. 06-82-20/2020-II од 07.02.2020. године, Штаб за ванредне ситуације на територији општине Гаџин Хан, на ванредној седници одржаној дана 20.03.2020. године, донео је следеће наредбе и закључке:

1.Наредба да се од 21.03.2020.године у потпуности забрањује рад свих угоститељских објеката на територији општине Гаџин Хан (ресторана, кафића, кафана, ћевапџиница, посластичара и сл. ) , објеката за игре на срећу- кладионице и сл. као и фризерских салона.

2. Наредба да се ограничи рад трговинских радњи на територији општине Гаџин Хан на период од 06.00 часова до 18.00 часова у току дана .

3. Наредба да је забрањено самостално организовање појединаца и група ради пружање помоћи старијима током ванредног стања због корона вируса, у циљу спречавања могућих злоупотреба.

4. Наредба да сви повратници из иностранства на територији општине Гаџин Хан поштују мере  самоизолације.

5. Закључак да се сва службена путничка возила у својини ЈП и установа чији је оснивач општина Гаџин Хан као и лица задужена за управљање истим, ставе на располагање Општинској управи општине Гаџин Хан.

Обавезују се директори наведених организационих јединица да Општинској управи доставе основне податке о возилима и лицима које стављају на располагање.

6.Закључак  да сва лица која желе да помогну старијим и болесним лицима у циљу ефикаснијег пружања помоћи, дужна су да се пријаве и оставе своје податке Општинској управи општине Гаџин Хан, дежурном у Кол центру на телефон број 018/850-112 и 018/850-100.

7.Закључак да се позивају сви грађани са територији општине Гаџин Хан да Кол центру на телефон број 018/850-112 и 018/850-100 пријаве лица која дођу из иностранства или са других територија Србије.

8. Закључак да се у циљу поштовања мера Владе Републике Србије као и наредбе општинског штаба о забрани окупљања испред трговина прехрамбене робе, обратимо Војсци Републике Србије са циљем пружања помоћи од стране њених припадника , а која се огледа у њиховом сталном присуству у свим нааељеним местима општине Гаџин Хан.

9. Закључак да се за потребе Дома здравља обезбеде два путничка службена возила заједно са возачима ради превоза њихових запослених на посао и са посла а ради  извршавања његовбе основне делатности. Овај документ објавити на сајту општине Гаџин Хан и доставити га Општинској управи, јавним предузећима и установама чији је оснивач општина Гаџин Хан.

Бр.217-145/20-I/2, Гаџин Хан.

Командант штаба
Марија Цветковић