НАРЕДБЕ И ЗАКЉУЧЦИ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ ГАЏИН ХАН

На основу члана 11. Одлуке о организацији и функционисању цивилне заштите на територији општине Гаџин Хан бр. 06-82-20/2020-II од 07.02.2020. године, Штаб за ванредне ситуације на територији општине Гаџин Хан, на ванредној седници одржаној дана 03.04.2020. године, донео је следеће

НАРЕДБЕ И ЗАКЉУЧKE

1.Измена наредбе ограничења радног времена на територији општине Гаџин Хан. Ограничава се рад трговинских објеката суботом од 06-12:30 часова док је радно време недељом искључиво за лица старија од 65 година од 04-07 часова.

2. Препорука пољопривредним произвођачима са територије општине Гаџин Хан који нису у прилици да продају своје пољопривредне производе а заинтересовани за пласман својих производа, биљног и животињског порекла могу се обратити пољопривредној стручној служби на телефон 018/265-732 и 062/8564223.

3. Препорука свим пољопривредним произвођачима који имају регистровано пољопривредно газдинство у случају обављања неопходних послова из области сточарства и производње воћа и поврћа за добијање дозвола за кретање да се обрате општини Гаџин Хан-пољопривредној службу на телефон 018/850112 и 064/1775495.

Бр. 217-162/20-I, Гаџин Хан.

Командант штаба
Марија Цветковић