Интерни конкурс за грађевинско-комуналног инспектора

На основу члана 82 ст.2 и 83. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе (“Сл. гласник РС“, бр. 21/2016, 113/2017, 95/2018, 113/2017-др.закон и 95/2018-др. закон), чл. 4. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурсу за попуњавање радних м,еста у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе (“Сл. гласник РС“, бр. 95/2016) и члана 31. Одлуке о Општинској управи општине Гаџин Хан („Службени лист града Ниша, бр. 137/2016), начелник Општинске управе доноси, интерни конкурс за попуњавање радних места у општинској управи општине Гаџин Хан

Текст конкурса можете преузети на следећем линку КОНКУРС