Обавештење обавезницима накнаде за заштиту животне средине

ОПШТИНА ГАЏИН ХАН
Служба за буџет, финансије и пореску администрацију
Одсек за пореску администрацију

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 у складу са чл. 138.Закона о накнадама за коришћење јавних добара („Сл. гласник РС“ бр. 95/2018 и 49/2019)

„Обавезник накнаде за заштиту и унапређење животне средине ( правно лице и предузетник које обавља одређене активности које утичу на животну средину, односно физичко лице које утиче на животну средину), дужан је да поднесе пријаву са подацима од значаја за утврђивање накнаде органу јединице локалне самоуправе у чијој су надлежности утврђивање, контрола и наплата јавних прихода до 31. јула сваке године за коју се утврђује накнада.“