Јавни позив банкама заинтересованим за краткорочно кредитирање регистрованих пољопривредних газдинстава са територије Општине Гаџин Хан, уз учешће Општине Гаџин Хан у субвенционисању камате за набавку основних и обртних средстава

На основу Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Гаџин Хан за 2020.годину бр. 06-320-560/III од 26.11.2020. године, по прибављеној предходној сагласности Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде бр: 320-00-08311/2020-09 од 17.11.2020.године, начелник Општинске управе општине Гаџин Хан дана 27.11.2020. године расписује Јавни позив банкама заинтересованим за краткорочно кредитирање регистрованих пољопривредних газдинстава са територије Општине Гаџин Хан, уз учешће Општине Гаџин Хан у субвенционисању камате за набавку основних и обртних средстава

Текст Јавног позива можете преузети на следећем линку ПРЕУЗМИ