Јавни позив за пријављивање пољопривредних газдинстава са територије општине Гаџин Хан у циљу одобрења инвестиција

На основу Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Гаџин Хан за 2020. годину бр.06-320-560 од 26.11.2020. године, по прибављеној предходној сагласности Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде бр. 320-00-08311/2020-09 од 17.11.2020. године и Одлуке о инвестицијама у физичку имовину пољопривредних газдинстава на територији општине Гаџин Хан за 2020. годину бр.06-320-561 од 26.11.2020. године, Одлуке о регресу за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) на територији општине Гаџин Хан за 2020. годину бр. 06-320-562 од 26.11.2020. године, начелник Општинске управе општине Гаџин Хан дана 27.11.2020. год. расписује Јавни позив за пријављивање пољопривредних газдинстава са територије општине Гаџин Хан у циљу одобрења инвестиција

Текст Јавног позива можете преузети на следећем линку ПРЕУЗМИ