Закључак о продужетку радног времена

Радно време свих објеката на територији општине Гаџин Хан ускладити са радним временом које је измењено Уредбом о мерама за сузбијању и  спречавање заразних болести COVID-19 (Службени гласник РС, бр.151 од 15.децембра 2020, 152 од 18.децембра 2020, 153 од 21.децембра 2020) и то:

  1. У периоду почев од 21. децембра 2020. године закључно са 25. децембром 2020. године, радно време објеката у којима се обавља делатност у области трговине на мало (трговинске и друге радње и продајна места), пружања услуге у области угоститељства, које обухватају продају хране и пића (кафићи, и сл.), и приређивања посебних и класичних игара на срећу (кладионице, и сл.), као и у објектима у којима се обавља делатност пружања занатских и других услуга у непосредном и дуготрајном физичком контакту са корисником услуге (фризерски салони) и делатност у области културе која подразумева истовремено присуство више лица у истом простору и области спорта која подразумева истовремено присуство више лица у истом простору или дуготрајнији непосредни контакт са корисником услуге (теретане и сл.) ограничава се тако да ти објекти могу радити само радним данима (од понедељка до петка) од 05.00 часова до 20.00 часова.
  2. У току радног времена у објектима у којима се пружају услуге у области угоститељства није дозвољено непосредно извођење музике (музика уживо), а после 17.00 часова није дозвољена музика у било ком облику.

3. Овај Закључак објавити на сајт општине Гаџин Хан и доставити и обавестити све председнике Месних заједница.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ГАЏИН ХАН

ПРЕДСЕДНИК

                                              Милисав Филиповић