Уведена ванредна ситуација у општини Гаџин Хан

На основу члана 38. став 1 и члана 39.став 1, тачка 5. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању у ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“ број 87/2018), на предлог Штаба за ванредне ситуације општине Гаџин Хан на 9. (деветој) седници одржаној 11.01.2021.године у 13 часова председник опшзтине Гаџин Хан дана 11.01.2021.године, доноси

ОДЛУКУ
О УВОЂЕЊУ ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

УВОДИ СЕ ванредна ситуација за целу територију општине Гаџин Хан,  због поплава, поремећаја водоснабдевања и оштећења инфраструктуре, изазване елементарном непогодом-кишом и снегом. 

Одлуку објавити на сајту општине Гаџин Хан.

11.01.2021.године, Гаџин Хан

Председник општине Гаџин Хан
Милисав Филиповић