Министар Милан Кркобабић у посети општини Гаџин Хан

У уторак 2. марта у посети општини Гаџин Хан био је Министар за бригу о селу Милан Кркобабић. Након кратког састанка са руковидством Општине у сали Народне Библиотеке „Бранко Миљковић“ представио је недавно усвојен ПРОГРАМ ПОДРШКЕ РАЗВОЈУ ЗАДРУГАРСТВА ДОДЕЛОМ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТВА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПОСЛОВАЊА И ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ ЗАДРУГА НА ЧИТАВОЈ ТЕРИТОРИЈИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ.

Министар Кркобабић је окупљенима образложио циљ министарства да активно учествују на побољшању услова живота и рада становништва у сеоским срединама. Саопштио је да ће програми које ће Министарство спроводити бити усмерени ка оснаживању извора егзистенције сеоског становништва, пре свега пољопривредних произвођача, удруживањем у задруге, побољшању инфраструктуре у сеоским срединама, примарне здравствене заштите, образовања али и кутурних спортских садржаја. Крајњи циљ је да услови живота у селима буду слични онима у градовима како је то случај у већини високоразвијених земаља Европе да се тако успори одлазак младих са села али да се и многима пружи могућност избора и озбиљнa шансa да дођу да живе на селу.

Министар је посету општини Гаџин Хан завршио обиласком земљорадничке задруге „Заплањски засад“ која је из програма подршке задругама 2017. године добила 5,9 милиона динара за производњу, прераду, паковање и пласман лековитог биља.