Проглашена ванредна ситуација за целу територију општине Гаџин Хан

На основу члана 39. став 1. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Сл. гласник РС“, број 87/2018), члана 20. став 1. тачка 8. и члана 44. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, број 129/2007, 83/2014 – др. закон 101/2016 – др. закон и 47/2018), а на основу Закључка општинског штаба од 12.03.2021.године, председник општине донео је ОДЛУКУ о проглашењу ванредне ситуације за целу територију општине Гаџин Хан

Ванредна ситуација се проглашава због ширења епидемије изазване вирусом CORONA и спровођења оперативних мера за спречавање даљег ширења епидемије.

О спровођењу ове одлуке стараће се општински штаб за ванредне ситуације општине Гаџин Хан у складу са чланом 43. и чланом 44. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Сл. гласник РС“, број 87/2018)

Ова одлука ступа на снагу одмах и биће објављена у Службеном листу града Ниша.

Одлуку о проглашењу ванредне ситуације као закључак општинског већа можете преузети на следећим линковима

Одлука о проглашењу ванредне ситуације за целу територију општине Гаџин Хан

Закључак Општинског већа о спровођењу мера за спровођење ванредне ситуације