ОБАВЕШТЕЊЕ НОСИОЦИМА ПОЉОПРИВРЕДНИХ ГАЗДИНСТАВА

Имајући у виду актуелну епидемиолошку ситуацију, односно да пандемија COVID – 19 изазвана вирусом SARS-CoV-2 и даље траје, а да је ради спречавања ширења болести, потребно избећи стварање редова при подношењу захтева за остваривање права на основне подстицаје у биљној производњи у 2021. години, извршена је измена Правилника о начину остваривања права на основне подстицаје у биљној производњи и обрасцу захтева за остваривање тих подстицаја (“Сл. гласник РС“, број 29/13, 9/16, 44/18-др. закон, 38/20 и 16/21).

                 Измене се односе на следеће:

                 – Пољопривредна газдинства која су остварила право на подстицаје у 2020. години, право на основне подстицаје у 2021. години, остварују тако што им се средства директно уплаћују на наменски рачун пољопривредног газдинства код пословне банке.

                 – Пољопривредна газдинства која нису остварила право на подстицаје у биљној производњи у 2020. години, а у 2021. години испуњавају прописане услове, захтев за остваривање права на основне подстицаје у биљној производњи подносе електронским путем Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде, на имејл адресу: podsticaji.pohektaru@minpolj.gov.rs достављањем следећих података о подносиоцу захтева:

                 1) име и презиме;

                 2) матични број;

                 3) број пољопривредног газдинства (БПГ).