Заказана седма седница Скупштине општине Гаџин Хан

За понедељак 29. март 2021. године, са почетком у 10 часова у Народној библиотеци „Бранко Миљковић„ у Гаџином Хану заказана је седма седница Скупштине општине Гаџин Хан.

Д н е в н и  р е д:

1.Разматрање и доношење Одлуке о усвајању Оперативног плана одбране од поплава на територији општине Гаџин Хан за воде II реда за 2021.годину;

2.Разматрање и доношење Одлуке о усвајању Извештаја о раду Штаба за ванредне ситуације за 2020.годину;

3.Разматрање и доношење Одлуке о ангажовању екстерне ревизије завршног рачуна буџета општине Гаџин Хан за 2020.годину;

4.Разматрање и доношење Одлуке о изменама и допунама Одлуке о комуналним делатностима;

5.Разматрање и доношење Решења о усвајању  Извештаја о извршењу Одлуке о буџету општине Гаџин Хан за период  јануар-децембар 2020.године;

6.Разматрање и доношење Решења давању сагласности на Одлуку о усвајању Извештаја о раду – о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период  01.01.2020-31.12.2020 ЈП „Дирекција за изградњу и комуналне делатности “општине Гаџин Хан;

7.Разматрање и доношење Решења о првој измени Програма пословања ЈП „Дирекција за изградњу и комуналне делатности општине Гаџин Хан“за 2021.годину;

8.Разматрање и доношење Решења о давању сагласности на одлуку о начину покрића губитка по завршном рачуну за 2019.годину, Надзорног одбора ЈП „Дирекција за изградњу и комуналне делатности општине“ Гаџин Хан  број 89-3 од 22.02.2021.године

9.Разматрање и доношење Решења о давању сагласности на Извештај о раду са финансијским извештајем Туристичке организације општине Гаџин Хан за 2020.годину;

10.Разматрање и доношење Решења о давању сагласности на одлуку Управног одбора о усвајању извештаја о раду Народне библиотеке „Бранко Миљковић“ Гаџин Хан за 2020. годину;

11. Одборничка питања и иницијативе

                                                                                                  ПРЕДСЕДНИК
                                                                                                Марија Цветковић