Закључак о спровођењу мера за време ванредне ситуације

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ГАЏИН ХАН на основу одредбе члана 70.Статута општине Гаџин Хан („Службени лист града Ниша“ број 10/2019 и 101/2019), члана 3.,члана 22. Одлуке о општинском већу општине Гаџин Хан ( „Службени лист града Ниша“ број 83/2008 и 79/2017), члана 20. Пословника Општинског већа опшзине Гаџин Хан („Службени лист града Ниша“ број 93/2004), Уредбе о мерама за сузбијање и спречавање заразних болести COVID-19 (Сл.гласник Р.Србије број 158/2020) и Препоруке Штаба за ванредне ситуације бр. 217-210/21-I-1 од 02.04.2021.године,

На својој 23 седници, одржаној дана 02. априла 2021.године, доноси

Закључак о спровођењу мера за време ванредне ситуације

  1. Продужити радно време у општинској управи, јавним предузећима и установама чији је оснивач општина Гаџин Хан, од 07-15 часова.
  2. Општинска управа општине Гаџин Хан неће вршити рад са странкама за време трајања ванредне ситуације осим у хитним случајевима.
  3. Ригорозно поштовање свих прописаних мера од стране Кризног штаба Владе Републике Србије и ригорозно поштовање прописаних мера изолације.
  4. Забранити окупљање у затвореном и отвореном простору више од 5 лица, ако није могуће обезбедити физичку дистанцу од два метра и одговарајуће мере личне заштите.
  5. За време боравка на јавним местима у затвореном простору обавезно је носити заштитне маске и одржавати међусобно растојање од два метра између два лица, односно на свака 4 метра квадратна може бити присутно једно лице.
  6. Дезинфекција свих просторија у јавним установама и јавних површина од стране ЈП Дирекције за изградњу и комуналне делатности општине Гаџин Хан.
  7. Дом здравља општине Гаџин Хан свакодневно извештава о броју тестираних и заражених ради праћења актуелне ситуације, предузимању одговарајућих мера и кад се стекну услови укидања ванредне ситуације.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ГАЏИН ХАН

  Број:06-217-211/21-III                                                                     ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА

 У Гаџином Хану, 02.04.2021. године                                        Mилисав Филиповић