Заказана осма седница Скупштине општине Гаџин Хан

За четвртак 29. април 2021. године, са почетком у 10 часова у Народној библиотеци „Бранко Миљковић„ у Гаџином Хану заказана је осма седница Скупштине општине Гаџин Хан.

Д н е в н и  р е д:

1.Разматрање и доношење Локалног акционог плана запошљавања за општину Гаџин Хан за 2021.-годину (2021-2023);

2.Разматрање и доношење Одлуке о усвајању Стратегије за унапређивање предшколског васпитања и образовања општине Гаџин Хан за период 2021-2025;

3.Разматрање и доношење Одлуке о изменама и допунама одлуке о месној самоуправи;

4.Разматрање и доношење Решења о давању сагласности на Програм рада Центра за социјални рад Гаџин Хан за 2021.годину;

5.Разматрање и доношење Решења о давању сагласности на финансијски план Центра за социјални рад Гаџин Хан за 2021.годину;

6.Разматрање и доношење Решења о  допуни Решења о именовању Надзорног одбора Народне библиотеке „Бранко Миљковић“Гаџин Хан.

7. Одборничка питања и иницијативе

                                                                                                 ПРЕДСЕДНИК

                                                                                                Марија Цветковић