Одложена јавна расправа нацрта I ребаланса буџета за 2021. годину

 Јавна расправа Нацрта I ребаланса буџета општине Гаџин Хан за 2021. годину заказана за 25. мај 2021. године у 10 часова у сали Скупштине општине Гаџин Хан  одлаже се и заказује за 7. јун 2021. године у 10 часова у сали Скупштине општине Гаџин Хан.

Разлози  продужења трајања  јавне расправе:

  • Јавна расправа заказана за 25. мај 2021.годинеу 10 часовасе поклапа са одржавањем седнице  Скупштине општине заказане  за исти дан и у исто време
  • Министраство финансија  Републике Србије је дало примедбе на висину обима буџета, односно на планирану величину појединих врста прихода и расхода у Одлуци о буџету за  2021. године и  захтева корекцију  и усклађивање одређених прихода и  расхода са  ограничењима датим у Упутству Министарства  финансија за припрему буџета  Локалних власти за 2021. годину (наравно ради се о потреби смњења висине појединих врста прихода и апропријација расхода).
    У том циљу захтева  доставу  нацрта I реб. за 2021. год. у Еxцел табели и припрему нацрта ребаланса у консултацији са њима.

Наведени  разлози  (посебно корекције  апропријација захтевају више врремена) те је продужење јавне расправе нужно.