Састанак на тему улагања у туристичку инфраструктуру

Дана 21.05.2021. године председник општине Гаџин Хан Милисав Филиповић састао се са потенцијалним инвеститором у туристичку инфраструктуру, представницима Регионалне развојне агенције „Југ“ и представницима Туристичке организације општине Гаџин Хан.

Обзиром да је изражена намера изградње туристичке инфраструктуре у виду смештајних капацитета који могу бити суфинансирани кроз ИПАРД донаторски програм, представници РРА „Југ“ су одржали едукацију о начину конкурисања на овај јавни позив који представља инструмент за предприступну помоћ Европске уније у области руралног развоја.

Објекат за смештај туриста градио би се у селу Калетинац, на парцели у власништву инвеститора. Овом инвестицијом би се знатно повећали смештајни капацитети који су сада на незавидном нивоу, а посебно ће бити неопходни након рестаурације куће Драгутина Матића у аутентичном старом стилу градње (која ће почети крајем овог месеца), маркације стазе до врха Трем, Европског пешачког пута као и евентуалног трасирања стазе здравља .