Спроведен иницијални састанак представника локалне заједнице у вези презентације пројекта ПОДСТРЕК – Програм подршке породицама у ризику од издвајања деце

Дана 25.05.2021. године у Скупштинској сали општине Гаџин Хан, одржан је уводни састанак на коме је Милена Живковић, члан Општинског већа општине Гаџин Хан, као координаторка и ауторка пројекта: „ПОДСТРЕК – Програм подршке породицама у ризику од издвајања деце“, донације UNOPS-Swiss PRO 2021 grant 002, упознала представнике локалне заједнице са детаљима пројекта и планом реализације.

            На овом састанку је формирана и Радна група чији је задатак припрема, креирање и усвајање Плана развоја локалних услуга социјалне заштите.

Саопштење за јавност – Подршка Владе Швајцарске у спровођењу услуга социјалне заштите као одговор на последице ковид 19