Закључак Општинског већа о мењању радног времена

Радно време свих објеката на територији општине Гаџин Хан ускладити са радним временом које је измењено Уредбом о мерама за сузбијању и  спречавање заразних болести COVID-19 (Службени гласник РС, бр ​​ 151/2020,​​ 152/2020,​​ 153/2020,​​ 156/2020​​,​​ 158/2020, 1/2021, 17/2021, 19/2021, 22/2021, 29/2021, 34/2021, 48/2021 и 54/2021.године) и Наредбом о радном времену и просторним ограничењима за време неповољне епидемиолошке ситуације током трајања заразне болести Covid 19 (Службени гласник РС, бр ​​33/2021, 36/2021, 38/2021, 45/2021, 49/2021, и 54/2021.године) и то:

  1. У радном времену сваког дана од 06.00 до 24.00 часа могу радити угоститељски објекти.
  2. У радном времену сваког дана од 06.00 до 22.00 часа могу радити: апотеке (укључуући ветеринарске и пољопривредне апотеке), ресторани и други простори у којима се пружају услиге исхране у категоризованим и некатегоризованим смештајним објектима и у категоризованом приватном смештају, у којима се услуга може пружити само лицима која имају пријављен боравак у тим врстама смештаја, објекти у области трговине на мало, објекти и радње и севиси и сл у којима се врше стручне, научне и, иновационе и техничке делатности, финансијске делатности и делатност осигурања, промет некретнина, информисања и комуникације, административне и помоћне услућне делатности, занатске и друге услужне делатности, објекти у којима се обавља делатност спорта (теретане и други објекти намењени за спорт и рекреацију и сл.), објекти у којима се обавља делатност приређивача посебних и класичних игара на срећу (кладионице и сл.), трговинске и друге радње и продајна места на којима се врши продаја прехрамбених производа, продавнице хране за животиње (продавнице сточне хране и др.), пијаце.
  3. Могу радити без ограничења радног времена: апотеке (укључуући ветеринарске и пољопривредне апотеке), бензинске пумпе у обављању делатности горива, трговински, угоститељски и други објекти који врше доставу хране.
  4. Овај Закључак објавити на сајту општине Гаџин Хан и доставити и обавестити све председнике Месних заједница.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ГАЏИН ХАН

Број: 06-217-335/21-III
У Гаџином Хану, 09.06.2021.године                               

ПРЕДСЕДНИК
Милисав Филиповић