Почела реализација новог пројекта Oпштине Гаџин Хан који финансира Европска унија

Програм „Подршка Европске уније социјалном становању и активној инклузији” (EU SHAI) осмишљен је да побољша примену политика социјалне инклузије у Србији и обезбеди одржива стамбена решења праћена мерама активне инклузије за најугроженију популацију. Европска унија (ЕУ) издвојила је 27 милиона евра путем Инструмента за претприступну помоћ (ИПА) 2018 за 36 месеци спровођења Програма на нивоу целе Србије, а Канцеларија Уједињених нација за пројектне услуге (УНОПС) изабрана је као имплементациони партнер.

Општи циљ Програма јесте да допринесе повећаном социјалном укључивању жена и мушкараца, девојчица и дечака који живе у сиромаштву и искључени су из друштва, и омогућити им достојанствен живот и активно учешће у друштву.

Општина Гаџин Хан је једна од 19 локалних самоуправа у Србији чији је пројекат „Достојанствен просперитет – ми смо заједно“ подржан за финансирање од стране Европске уније. Пројекат који је почео да се реализује 2. јула трајаће 16 месеци са циљем да унапреди услове живота најугроженијој популацији у нашој општини. Поред решавања стамбених питања за 10 породица биће обезбеђене и мере социјалне инклузије кроз покретање услуга социјалне заштите, успостављања услуге Ромског педагошког асистента, куповину намештаја и опреме за кориснике програма, итд.


Уговор о реализацији пројекта је свечано потписан и уручен представницима локалних самоуправа 19. јула у Београду уз присуство Сема Фабриција, шефа Делегације ЕУ у Србији и министара Томислава Момировића, проф. др Дарије Кисић-Тепавчевић и Јадранке Јоксимовић.