Одржан састанак са циљем израде Плана развоја локалних услуга социјалне заштите општине Гаџин Хан

Дана 14. октобра 2021. године са почетком у 10:00 часова у скупштинској сали одржан је састанак Радне групе формиране за учешће на пројекту „ОХРАБРЕЊЕ“ – Програм подршке за породице у ризику од издвајања детета из породице“ са циљем дефинисања форме и оквира планског документа – План развоја локалних услуга социјалне заштите општине Гаџин Хан.

На састанку су чланови Радне групе са екстерним експертом договорили временски оквир за сакупљање и достављање података који су кључни за израду планског оквира.