Јавни позив за избор корисника социјалног становања и активне инклузије

На основу члана 9. став 1. тачка 1) Правилника о поступку и начину рада

Комисије и условима и мерилима за избор корисника социјалног становања и актививне инклузије и Уговора о донацији за реализацију пројекта „Достојанствен просперитет – ми смо заједно“, који се финансира из програма „Подршка Европске уније социјалном становању и активној инклузији“ (EU SHAI) и суфинансира из буџета Општине Гаџин Хан, расписује се Јавни позив за избор корисника социјалног становања и активне инклузије. Јавни позив је отворен од 23. новембра 2021. године до 22. децембра 2021. године.

Право учешћа на Јавном позиву уз испуњавање свих услова предвиђених Правилником о избору корисника имају све особе са пребивалиштем на подручју општине Гаџин Хан. Након окончања рока за подношење пријава, биће извршен избор корисника којима се купују стамбене јединице намењене за социјално становање (6 стамбених јединица на подручју општине Гаџин Хан) те корисници којима је потребно реновирање (реконструкција) породичних кућа (4 објекта на подручју општине Гаџин Хан).

Правилник о поступку и начину рада Комисије и условима и мерилима за избор корисника социјалног становања и активне инклузије, Јавни позив, образац пријаве са пратећим изјавама доступни су на огласним таблама Општине Гаџин Хан, Центра за социјални рад Гаџин Хан, као и на званичној интернет страници Општине Гаџин Хан (https://gadzinhan.rs/).

Сву потребну документацију можете преузети на следећим линковима:

ЈАВНИ ПОЗИВ
ПРИЈАВА НА КОНКУРС
ИЗЈАВА
ПРАВИЛНИК ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА