ЈАВНИ УВИД ИЗМЕНА И ДОПУНЕ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ ГАЏИН ХАН

Обавештава се заинтересована јавност да је Скупштина општине Гаџин Хан донела Одлуку о изради измена и допуне Просторног плана општине Гаџин Хан (у даљем тексту: План) која је објављена у „Службеном листу Града Ниша“ број:63/2017.

Излагање нацрта Плана на  јавни увид одржаће се у трајању од 30 дана, од 26.11.2021.год. до 26.12.2021.године.

Оглас о излагању Плана на  јавни увид биће изложен на огласној табли Општинске управе општине Гаџин Хан, зграда општине Гаџин Хан, Милоша Обилића 42.

Предметни оглас и материјал биће доступни на увид заинтересованој јавности:

  • У аналогном  облику у згради општине Гаџин Хан у канцеларији бр.8 од 8-14 часова и
  • У дигиталном облику на званичном сајту  општине Гаџин Хан(www.gadzinhan.rs)

Током трајања  јавног увида а закључно са 26.12.2021.године ,сва правна и физичка лица могу доставити примедбе и сугестије у писаној форми а која могу утицати на планска решења и то на адресу Општинска управа општине Гаџин Хан (Јавни увид ППО), Милоша Обилића 42. 18240 Гаџин Хан.

Сву потребну документацију у дигиталном облику можете преузети на следећим линковима:

ППО Гаџин Хан – Текстуални део

ППО Гаџин Хан – Графички део

ППО Гаџин Хан – Документациона основа