Јавни позив за куповину кућа са окућницом

На основу Уговора о донацији за реализацију пројекта „Достојанствен просперитет – ми смо заједно“, који се финансира из програма „Подршка Европске уније социјалном становању и активној инклузији“ (EU SHAI) и суфинансира из буџета Општине Гаџин Хан, расписује се Јавни позив за куповину кућа са окућницом.

Јавни позив је отворен од 13. децембра 2021. године до 15. јануара 2022. године. Право учешћа на Јавном позиву има власник непокретности односно куће са окућницом која се налази на територији Општине Гаџин Хан (сва насељена места на територији Општине Гаџин Хан) и коју власник жели да прода. Кућа може бити у власништву и више лице – у том случају прилаже се пуномоћ свих других сувласника.

Вредност куће са окућницом не може прелазити износ од 19.000 долара (USD), у динарској противвредности, према правилима донатора. Путем овог Јавног позива биће купљено 6 стамбених јединица на подручју Општине Гаџин Хан.

Општина Гаџин Хан ће сходно пројектној обавези сносити трошкове пореза на пренос асполутних права, услуга нотaра за купопродајни уговор као и услуга лиценцираних инжeњера/проценитеља.

Правилник, Јавни позив, образац пријаве са пратећим изјавама и Пуномоћје  доступни су на огласним таблама Општине Гаџин Хан, Центра на социјални рад Гаџин Хан, као и на званичној интернет страници Општине Гаџин Хан (https://gadzinhan.rs/).

Јавни позив

Образац пријаве са пратећим изјавама

Пуномоћје

Правилник о критеријумима за куповину