ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ ГАЏИН ХАН

У поступку јавног увида нацрта плана „Измене и допуне Просторног плана општине Гаџин Хан“, дана 22.12.2021.године у 11.00 часова биће одржана ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА  ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ ГАЏИН ХАН

 Позивају се заинтересована правна и физичка лица да присуствују јавној презентацији.

Презентација ће се одржати у сали Скупштине општине Гаџин Хан.

Комисија за планове општине
Гаџин Хан